Vážení zákazníci, z důvodu pokračujících opatření proti šíření COVID-19 je bohužel i nadále uzavřena naše vzorkovna - SHOWROOM. Osobní odběr už je v sídle společnosti v Třebařově povolen. O změnách nebo ukončení opatření vás budeme informovat. Omlouváme se za přechodné snížení komfortu a děkujeme za pochopení. Tým Roth Czech

Stavební připravenost

• Sprchový box/zástěnu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Výrobek musí být instalován do prostoru kompletně obloženého obklady a dlažbou. V místě instalace výrobku by měli být provedené hydroizolace, aby při případném úniku vody, nedošlo k poškození konstrukčních prvků v okolí výrobku.

• Před samotnou instalací sprchové vaničky, zástěny nebo boxu je nutné zajištění rovné podlahy. Vodorovnost je třeba ověřit vodováhou. Stejně tak důležité je zkontrolovat, zda v rohu, kde bude výrobek umístěn je skutečně pravý úhel. U samonosných vaniček nesmí být nerovnost dlažby větší jak 3 mm.

• Podlaha se stěnou musí svírat pravý úhel. Přípustná odchylka je 10 mm na 2000 mm. Pokud je odchylka větší, je nutné možnost montáže konzultovat s technickou podporou Roltechnik a.s.

• Výrobek musí být vyjímatelný bez násilných stavebních zásahů. Je nutné zajistit montážní prostor 60 cm pro box a 40 cm pro sprchovou zástěnu okolo výrobku.

• Box musí být volně postaven na podlaze, nesmí být na soklu ani usazen pod úroveň podlahy! Box i sprchová zástěna jsou určeny pro instalaci do rohu, pokud není uvedeno jinak. Pro stabilitu boxu je nutné úplné dosunutí do rohu a opření o stěny.

• Tlak vody pro provoz výrobku je nutné dodržet v rozmezí od 1,8 – 3 bar.

• Dodávaná voda musí splňovat podmínky ČSN 830818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN 757111 Pitná voda.

• Pokud tvrdost vody přesahuje 12GH, je nutné do vodovodního systému zařadit změkčovače vody.

• Přívod studené a teplé vody musí být ukončen rohovými ventily s filtremv místě nákresu dle stavební připravenosti uvedené u jednotlivých výrobků.

• Vyústění odpadu musí být ukončeno hrdlem DN 40, spodní hrana hrdla musí být max.do výšky 10 mm nad podlahou. Vzdálenost vývodu odpadu od výtoku max. 40 cm. Přesné umístění vývodu odpadu naleznete v nákresu stavební připravenosti uvedené u jednotlivých výrobků.

• Stavební připravenost k jednotlivým výrobkům naleznete na kartě dokumenty, která je u každého výrobku. V případě nejasností kontaktujte prosím naše servisní oddělení servis@roth-czech.cz

• Pro realizaci montáže musí být dodržena stavební připravenost dle pokynů výrobce!!!